Ghid infiintare ONG (asociatie sau fundatie)

Dragi vizitatori, am reactualizat ghidul de infiintare ONG pentru a facilita eforturile dumneavoastra in cazul constituirii unui ONG. Daca sesizati unele greseli sau unele incompatibilitati in acest ghid, va rugam sa ne contactati imediat pentru a aduce modificarile necesare.

Va multumim anticipat pentru sustinere si va uram succes in demersurile facute pentru infiintarea organizatiei dumneavoastra!

Disponibilitatea denumirii.

De fiecare data cand facem un demers trebuie sa incepem de undeva. In acest caz vom incepe cu obtinerea disponibilitatii denumirii viitorului ONG. Aceasta se obtine de la Minsterul Justitiei, serviciul Relatii cu Publicul Compartimentul de Evidenta ONG, aflat pe str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, tel.             037 204 1999       int.1192, e-mail: relatiipublice@just.ro

Pentru aceasta trebuie sa depuneti o cerere (conf model), si chitanta in original eliberata in urma platii unei taxe in cuantum de aproximativ 5 lei, care se plateste la Trezoreria sectorului sau a orasului in care locuiti, in contul Ministerului Justitiei.

Cererea si chitanta (dovada platii taxei) se depun la Registratura Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr. 17, sector 5 Bucuresti, camera 1, parter, de luni pana viner intre orele 9:00 – 12:00 si 13:00 – 15:30.

Cererea poate fi redactata de solicitant sau poate fi completata direct la Registratura Ministerului Justitiei.

Disponibilitatea denumirii o puteti la serviciul Relatii cu Publicul Compartimentul de Evidenta ONG, camera 6, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, tel.             037 204 1999      int.1192, e-mail: relatiipublice@just.roconform programului luni – vineri intre orele 10:00 – 12:00 iar martea si joia intre orele 14:00 – 16:00.

¿Puteti opta sa depuneti/primiti aceste acte prin posta, mai ales in cazul in care nu locuiti in Bucuresti.

Veti primi raspunsul in 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii (daca il ridicati personal) sau in 10 zile lucratoare (daca alegeti s ail primiti prin posta).

¿ Dovada disponibilitatii denumirii este valabila 3 luni de la data emiterii sale, insa ea poate fi prelungita. In acest sens trebuie sa faceti o cerere de prelungire cel mai tarziu in ziua expirarii valabilitatii dovezii anterioare.

¿ Lista cu asociatiile si fundatiile existente o gasiti pe site-ul Ministerului Justitiei, in Registrul National ONG.

Atentie! Conf Lg. nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2005 cu privire la asociatii si fundatii, este interzisa utilizarea in denumirea organizatiei, a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.

Pentru organizatiile non-profit nu se utilizeaza termenul „firma”, care este specific comerciantilor.

Numarul de asociati asociati.

In cazul asociatiilor, numarul minim de asociati este de 3 in prezent. Reducerea numarului minim de asociati de la 20 la 3 permite dobandirea personalitatii juridice si de catre asocieri mai restranse de persoane, dar care nu indeplinesc conditiile pentru constituirea unei fundatii. Fundatiile sunt infiintate de una sau mai multe persoane.

Toti membrii organizatiilor trebuie sa plateasca o cotizatie anuala care va fi stabilita prin statut.

Organele de conducere si de control.

Organele asociatiei sunt:

- Adunarea generala

- Consiliul Director

- Cel putin 3 persoane – Cenzorul / Comisia de cenzori – nr impar de membrii

Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membrii inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se executa de catre o comisie de cenzori.

Organele fundatiei sunt:

- Consilul director – cel putin 3 membrii

- Cenzorul / Comisia de cenzori – nr impar de membrii

Atributiile organelor de conducere sunt larg detaliate in Lg. nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2005 cu privire la asociatii si fundatii.

Scopul asociatiilor si fundatiilor.

Daca in cazul unei societati comerciale scopul este invariabil obtinerea de profit, in cazul organizatiilor nonprofit obiectivele sunt foarte variate, avand intotdeauna un caracter nelucrativ.

Fundatiile se deosebesc de asociatii din punct de vedere al obiectivelor urmarite. Asociatiile se pot constitui in vederea realizarii unor activitati de interes general sau comunitar, dar si al unor activitati desfasurate in interes personal, nepatrimonial al membrilor lor. Insa fundatiile nu se pot constitui niciodata in interesul, fie el si nepatrimonial al fondatorilor lor.

Scopul unei fundatii trebuie sa fie altruist, determinat, licit, si sa aiba un anumit caracter de permanenta. Poate fi de interes general sau comunitar.

Actul Constitutiv si Statutul.

Pentru a infiinta organizatia trebuie sa ii redactati actul constitutiv si statutul. Aceste acte le puteti redacta dumneavoastra, respectand prevederile Lg. nr. 246/2005, sau puteti contracta un avocat sa o faca. In cazul in care le redactati dumneavoastra, inainte de autentificare sau atestare, va sfatuim sa prezentati aceste acte unui avocat pentru a le verifica.

Cele doua acte pot fi autentificate de catre notar sau atestate de catre un avocat. Recomandam autentificarea/atestarea lor in cate 6 exemplare.

¿Oricand aveti nevoie de alte exemplare autentificate/atestate, va puteti prezenta cu o copie a lor la acelasi avocat sau notar.

Actul constitutiv:

            – al asociatiilor

-are natura contractuala (se incheie intre mai multe parti);

-nu poate avea caracter de act unilateral (legea impune un numar minim de membrii );

-are caracter solemn – se incheie in forma autentica.

¿ Asociatia poate dobandi personalitate juridica si daca actul constitutiv nu a fost autentificat la notar, ci doar atestat de avocat, in cazul in care patrimoniul initial nu este alcatuit din bunuri ci doar in bani.

¿ Daca intelegerea dintre parti nu are caracter de act constitutiv si nu urmareste dobandirea personalitatii juridice, ci doar determinarea cadrului unei asocieri intre persoane (drept constitutional la asocieri), un asemenea act va produce efecte chiar daca nu este autentificat la notariat.

- are caracter constitutiv (da nastere unor drepturi civile care nu au existat anterior – este considerat a fi constituit o noua unitate juridica, asociatia, dupa inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor);

- incheie inter vivos (intre vii). Isi produce efectele neconditionat de moartea unuia dintre autorii lui;

- are continut prestabilit de lege.

Continutul actului constitutiv:

- datele de identificare a membrilor asociati: nume / denumire, domiciliu / sediul acestora;

- exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus; – denumirea asociatiei; – sediul asociatiei;

- durata de functionare a asociatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, in valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul in natura si/sau in bani al asociatilor. In cazul aportului in natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatoriu; – componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;

- persoana sau, dupa caz, persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice

-semnaturile membrilor asociati

            -al fundatiilor

- are caracter solemn fiind obligatorie autentificarea sa la notar;

- are caracter unilateral si in cazul fundatiilor colective;

- are caracter constitutiv;

- se poate incheia inter vivos sau mortis causa (pentru cauza de moarte), dupa cum producerea efectelor este sau nu conditionata de moartea fondatorului

- are un continut prestabilit de lege.

Continutul actului constitutiv:

- datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;

- scopul fundatiei;

- denumirea fundatiei;

- sediul fundatie;

- durata de functionare a fundatiei – pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;

- patrimoniul initial al fundatiei;

- componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;

- persoana sau persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;

- semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.

¿ Atat actul constitutiv al asociatiilor cat si cel al fundatiilor va cuprinde alaturi de continutul legal obligatoriu si alte clause, corespunzator intereselor semnatarilor.

¿ Pricipala deosebire dintre actul constitutiv si statutul organizatiei consta in faptul ca in timp ce actul constitutiv reprezinta propriu-zis manifestarea de vointa a persoanelor fizice sau juridice care infiinteaza organizatia (fiind astfel si semnat de catre acestea), statutul determina cadrul viitoarei activitati a organizatiei.

¿ In mod firesc se va redacta mai intai actul constitutiv si abia apoi, daca asociatii sau fondatorii s-au inteles, se va trece la formularea statutului.

Statutul

- al asociatiilor:

- se redacteaza in forma autentica;

- va cuprinde aceleasi elemente ca si actul constitutiv (fara persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a celor dintai organe de conducere);

- procizarea scopului si a obiectivelor;

- modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat;

- drepturile si obligatiile asociatilor;

- categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;

- atributiile organelor de conducere;

- destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii asociatiei.

¿ Categoriile de resurse patrimoniale le gasiti redate in detaliu in legislatie.

¿ In afara acestor elemente obligatorii statutul poate cuprinde si alte prevederi, cum ar fi:

- detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice (forma de organizare a acestora, conducere si decizie economica);

- posibilitatea constituirii de filiale.

             – al fundatiilor:

- va fi redactat in forma autentica;

- cuprinde elementele din actul constitutiv (fara persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice si componenta nominala a celor dintai organe de conducere);

- explicitarea scopului si a obiectivelor;

- categoriile de resurse patrimoniale;

- atributiile organelor de conducere, administrare si control al fundatiei;

- procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;

- destinatia bunurilor in cazul dizolvarii fundatiei

¿ Categoriile de resurse patrimoniale le gasiti redate in detaliu in legislatie.

¿ In afara acestor elemente obligatorii statutul poate cuprinde si alte prevederi, cum ar fi:

- detalierea conditiilor desfasurarii activitatilor economice (forma de organizare a acestora, conducere si decizie economica);

- posibilitatea constituirii de filiale.

           Sediul social.

Conform legislatiei in vigoare, orice organizatie nonprofit necesita un sediu social. Acesta poate fi chiar locuinta unuia dintre membrii fondatori (prorietatea acestuia). Proprietarul trebuie sa autentifice la notar o declaratie (conf. model) in care isi exprima acordul ca organizatia respectiva poate avea sediul social in acel spatiu. De fapt aceasta declaratie poate fi facuta de orice persoana, chiar si din afara asociatiei, care este de acord ca organizatie sa isi aibe sediul social in locuinta sa.

¿ Punctul de lucru nu trebuie sa fie neaparat sediul social. El poate fi gasit ulterior.

¿ Daca vreti ca sediu social un spatiu inchiriat, va fi nevoie de acordul proprietarului si de copia actului de inchiriere autentificata, pe care o veti depune la dosar.

¿ Daca spatiul se afla sub ipoteca, va fi nevoie de acordul bancii creditoare.

Unele judecatorii va vor cere un Contract de comodat pentru a putea folosi locuinta drept sediu social. Nu este nevoie ca acest act sa fie autentificat. Se mai pot cere: acordul vecinilor care au pereti comuni sau acordul asociatiei de proprietari daca este cazul. Aceste prevederi nu sunt trecute in legislatia ONG-urilor, doar in cea a agentilor economici.

Patrimoniul initial.

Patrimoniul initial minim pentru ONG-uri este egal cu un salariu minim brut pe economie. Acesta poate fi reprezentat in bani sau in natura. In cazul aportului in natura este necesara forma autentica a actului constitutiv si a statutului. In cazul aportului in bani, actul constitutiv si statutul pot fi atestate de catre avocat. In cazul in care alegeti ca patrimonial initial sa fie reprezentat in natura, nu veti avea nevoie de dovada unui cont bancar pentru dosar, ci de actul de detinere al bunului respectiv (facture, contract de vanzare/cumparare, etc.). Bunul sau bunurile ce vor servi ca patrimoniu initial trebuie sa apartina cel putin unuia dintre membrii fondatori.

In cazul in care patrimoniu initial va fi reprezentat de o suma de bani, aceasta trebuie depusa la o unitate bancara sub forma de patrimoniu initial. Pentru aceasta veti completa un formular, veti depune o copie a actului constitutiv autentificat si veti plati o taxa (in jur de 10 lei). Ca dovada veti primi un extras de cont ce trebuie depus la dosar. Trebuie sa stiti ca acesti bani vor ramane blocati pana la obtinerea hotararii judecatoresti de infiintare, cand vor fi transferati intr-un cont pe numele organizatiei.

Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa include bunuri in natura sau in numerar a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.

In cazul fundatiilor al caror scop exclusiv “este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii si fundatii, in vederea realizarii de programe de catre acestea din urma”, activul patrimonial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Atentie!Cuantumul patrimoniului initial trebuie sa fie mentionat in statut. Daca este in natura trebuie specificat de asemenea ce reprezinta.

¿ Unele unitati bancare nu accepta depunerea patrimoniului initial pentru ONG-uri.

Cazierul fiscal.

Pentru a infiinta un ONG, fondatorii trebuie sa obtina cazierul fiscal personal, care este eliberat de Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul solicitantului. Acesta trebuie sa depuna o cerere (conf. model), impreuna cu o copie dupa actul de identitate + taxa de eliberare a cazierului fiscal (20 lei regim normal, 100 lei regim de urgenta). Cazierul fiscal este valabil 30 de zile de la data eliberarii sale.

Depunerea dosarului.

Dosarul dumneavoastra trebuie sa contina:

- cererea de inscriere in vederea obtinerii personalitatii juridice, conform Anexei 8 la Ordinul Ministerului Justitiei nr. 945/2000 ;

- dovada disponibilitatii denumirii;

- actul constitutiv si statutul autentificate in original + cate 3 copii de fiecare;

- cazierul fiscal al asociatilor;

- dovada sediului social;

- dovada patrimoniului initial;

- un timbru judiciar in valoare de 1 leu;

- chitanta doveditoare ca ati achitat taxa de timbru judiciar.

¿ Inainte ca dosarul sa fie depus la registratura va sfatuim sa il rugati pe judecatorul de serviciu sa va verifice actele.

¿ Odata cu depunerea dosarului veti primi un numar de inregistrare.

¿ Judecarea dosarului se poate face si in absenta insa este importanta prezenta presedintelui in cazul in care judecatorul are nelamuri sau dosarul trebuie completat cu alte acte.

Dupa judecarea dosarului veti primi prin posta o copie a incheierii judecatoresti de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Dupa ce faceti cateva copii dupa incheierea civila, trebuie sa mergeti la Judecatorie pentru legalizare. Trebuie sa platiti pentru fiecare copie o taxa de timbre judiciar care se achita la unitatile CEC iar pentru fiecare trebuie cumparat cate un timbru judiciar de la posta. Mai trebuie completata si o cerere tip pe care o veti lua de la Judecatorie.

Puneti toate aceste acte intr-un dosar pe care il duceti la biroul special de personae juridice din cadrul judecatoriei. Acolo veti cere si Certificatul de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (aflat la grefa Judecatoriei). Inscrierea in acest registru se face din oficiu de catre instant, odata ce sentinta ramane irevocabila. Pentru certificate trebuie platita o alta taxa si un timbre.

Certificatul de Inregistrare Fiscala.

Urmatorul pas este obtinerea certificatului de inregistrare fiscal, numit si Cod Fiscal. Pentru acesta trebuie depus un alt dosar la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, care sa cuprinda:

- doua formulare completate (vi se vor da acolo);

- copie act constitutiv; – copie statut;

- copie hotarare judecatoreasca;

- copie certificate de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor;

- un timbu fiscal.

Codul Fiscal va fi eliberat in aproximativ 10 zile de la data depunerii actelor. Cu ajutorul acestui certificat veti putea face un cont pe numele organizatiei in care sa transferati patrimonial initia (daca este cazul). Nu inainte insa de a comanda stampila organizatiei (puteti comanda si on-line). Actele pe care le emiteti in numele organizatiei trebuie semnate si stampilate pentru a avea valoare. Va sfatuim sa comandati stampila pentru birou, una de buzunar si una pentru contabil. Pentru aceasta va trebuie o copie dupa Codul Fiscal iar unele firme va mai cer copie dupa actul de infiintare (hotarare judecatoreasca sau Certificatul de inscriere) si copie act de identitate.

Dupa ce primiti stampilele va puteti comanda chitantier si facturier (va sunt necesare in cazul in care desfasurati activitati economice, dar si atunci cand primiti donatii sau sponsorizari). Acestea pot fi comandate ori de la birouri de tipizate (papetarii), ori le puteti redacta dumneavoastra pe computer, cu conditia sa respecte intocmai campurile unei facturi sau chitante. Exista pe internet programe speciale de eliberat facturi si chitante (le puteti downloada chiar si gratuit).

Cand s-a incheiat toata aceasta procedura, va puteti cauta organizatia in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor, pe care il gasiti pe site-ul Ministerului Justitiei sau click aici.Acest registru este actualizat bilunar. Puteti chiar cere, de la Ministerul Justitiei, certificatul de inregistrare nationala pentru care trebuie din nou sa faceti o cerere si sa platiti o noua taxa. Aceste detalii va pot fi oferite de Minsterul Justitiei, serviciul Relatii cu Publicul Compartimentul de Evidenta ONG, aflat pe str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, tel.             037 204 1999       int.1192, e-mail: relatiipublice@just.ro.

Statutul si Actul Constitutiv se pot modifica!

Puteti aduce modificari acestor acte ori de cate ori doriti (daca doriti sa schimbati denumirea, sediul, scopul si obiectivele, etc.). Aceasta procedura nu este necesara atunci cand pleaca membri din organizatie sau cand primiti membri in organizatie.

Fie ca rescrieti aceste acte sau aduceti un act additional, trebuie sa le prezentati mai intai unui notar sau avocat pentru a le verifica. Apoi trebuie sa convocati AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostiinta modificarile ce vor fi aduse. Procesul verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii. De asemenea, in procesul verbal trebuie mentionata persoana din conducere care se va ocupa de legalizarea acestor modificari.

Atutentificati la notar noile acte dar si procesele verbale, dupa care platiti o taxa de timbru la trezorerie (in contul bugetului de stat) si depuneti chitanta la dosar (pastrati o copie pentru contabilitate) impreuna cu timbrele judiciare.

Deci dosarul depus trebuie sa contina:

- noul statut si/sau noul act constitutiv sau actul additional autentificate si 4 exemplare;

- procesul verbal autentificat; – chitanta doveditoare a platii taxei de timbru;

- timbrele judiciare (veti fi informat de la judecatorie de valoarea lor);

- copie dupa vechile acte;

- copie hotarare judecatoreasca;

- certificatul de inscriere in original;

- cerere tip completata pe loc.

Judecatorul de serviciu trebuie sa verifice dosarul dupa care il puteti depune la registratura Judecatoriei pentru a primi un numar de inregistrare.

Category: Articole
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>